تبلیغات
بارون احساس
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
پاک کنید


پاک کنید

گذشته تمام شده را.
اگر عکسی دارید که شما را به عمق گذشته بر میگرداند ...
اگر نوشته ای از رفته ها دارید...
اگر گلی خشک شده در گلدان گوشه اتاق شما را ساعتها
 به رویاهای دور تمام شده میکشاند...

پاک کنید!!!!

گذشته ای که تو را متوقف می کند
مانع از جریان انرژی های جدید است.
پاک کنید انرزی های صرف شده و تمام شده را...
راه را برای انرژی های تازه بازکنید.
برای رویاهای تازه
آدمهای تازه
راه را برای زندگی تازه تر باز کنید...
 <1395/10/15  12:48  FaTeMeH
بی شرف
یادت هســــــــــت ..............
گفتی: قســــــــــم به شرافتـــــــــم تا آخـــــــــــرش کنارت میمانم ............
تو رفتی...........
امـــــــــــــــــــا.........
شـــــــــــرافتت پیش من گـــــــــــــــرو مانـــــــــــــد....
حالا با عشــــــــــــــــق جدید چه میکنی
"بــــــــــــــی شــــــــــــرف"!!؟؟!!؟
 <1394/12/20  12:36  FaTeMeH
خداجونم
 خــُــــدا جـــــونـــــم
قســـم بــه
بــزرگیـت نـــَـزار
یِـہ عــ↯ـــاشـِـــــقْ
یـــــہ روزے
بشیـــــِــــنـہ بــــرای
خــــاطــــرات خنــــده دارِ شــــون
گـــــریــہ کنـہ ••• <1394/11/8  13:57  FaTeMeH
دوستت دارم

تا حالا بِهِت نَگُفتَم وَلی حالا می خوام بِگَم: بی تُو میمیرم . . . تُو دُنیایِ مَنی . . . دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . شُدی مَجنونِ عِشقَم . . . اَگِه یِه روز نَبینَمِت چِقَد دِلَم بَرات تَنگ میشِه . . نَبودَنِت بَرام پایانِ زِندِگیه . . یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا نِمیدَم . . . می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم . . . هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . . مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . . هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . . جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . . حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم . . . یِک لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه زِندِگیمِه . . . می خوام بِگَم : دَر یک کلام دوستِت دارَم. ---------------------------------------------------


 <1394/05/31  11:48  FaTeMeH
هستم تا آخرش


یه وقتایی لازم نیست حرفی زده بشه بین دو نفر ...

همینکه دستت رو آروم بگیره ...

یه فشار کوچیک بده ...

این یعنی مــن هستم تا آخــــرش ...

همیـــــــــن کــــــــافـــیـــــــــــــــه ...
 <1394/03/15  15:42  FaTeMeH
من اینم
من اینم...
زود دل میبندم...
دیر فراموش می کنم...
زود میشکنم...
دیر جوش میخورم...
ساده ام...
میسوزم به پای سادگیم...
صبورم...صبر میکنم...
اما...
اگر بروم برای همیشه رفته ام...!

 <1393/12/24  13:22  FaTeMeH
Alone
تنهـایی یعـنی حسـرت یه آغوش…
تنهـایی یعـنی حسرت دسـتاش…
تنهـایی یعـنی حسرت نگاهـش…
تنهـایی یعـنی حسرت گذشـته…
تنهـایی یعـنی زندگـی با خـاطرات…
تنهـایی یعـنی بسـتن چشـم و سیـر در خاطـرات…

تنهـایی یعـنی دفن بی صـدا…
تنهـایی یعـنی قبر بی رهـگذر…
تنهـایی یعـنی قبـر خاک گـرفتـه…
تنهـایی یعـنی مرده متحرک…

 

تنهـایی رو فقـط یه آدم تنهـا میفهمـه…


 <1393/05/21  16:15  FaTeMeH
C:M
در فـلسطین عشـق هـم مـتـفاوت اسـت !دخـتـری در غـزه بـعـلت شـدت مـوشـک بـاران ازدواجـش بـه تـعـویـق مـی افـتـد. دوبـاره مـراسـم بـه تـعـویـق مـی افـتـد چـون خـانـه شان بـمـباران مـیشود. مـراسم لـغـو مـیـشود،چـون دامـاد شهـید شـد. چـه نـاراحت کـننده است . . . او را عـقـد کـرده بـعد از آن بـه جـهاد رفـتـه و خـبر شـهادتـش را بـرایـش آورده انـد. در دسـتش یـادداشتـی از او داشت کـه در آن نـوشتـه بـود : بـخدا قـسم تـو را عـقد نـکردم کـه بـه تـو ظـلم کـرده بـاشم ، بـه مـن گـفـته شـده، شـهید شـفاعـت هـفـتاد نـفر از اهـل خـود را مـیکنـد ، خـواستـم تـو هـمـراهـم بـاشی در بـهشت .
در فـلسطین عشـق هـم مـتـفاوت اسـت !

 <1393/05/13  17:31  FaTeMeH
C:M
...

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه
.
.
.
.
.
چند سال بعد...! 
 <1393/04/13  13:42  FaTeMeH
C:M
اولین
اولین سیگار. . .
اولین پیک . . . .
اولین عشق . . .
” هرگز فراموش نمیشه ” <1393/03/29  16:23  FaTeMeH
C:M
کاش هیچوقت...
کاش هیچ وقت نفس های بی رمق ما آخر زندگیمون نباشه ...

کاش یادگار هیچ عشقی یه عکس نیمه سوخته نباشه !

که هر وقت نگاهت بهش افتاد از ، آسمون هم گله کنی ...

کاش سهم هیچ کس از عشق یه بغض سنگین و هق هق شبونه نباشه ...

کاش روزی نرسه که سکوت معنی همدمی حرفای تو باشه ...

کاش آن قدر غرق رویاها نشی که فراموش کنی طعم تلخ حقیقت ، چشیدنیه ...

کاش روزی نیاد که آفتابی ترین روز عشق ، بارونی ترین شب تو باشه ...

کاش هیچ وقت کارت به جایی نرسه که تنهایی
و غربت رو به نگاه های بی محبت آدما ترجیح بدی ...
 <1393/03/29  16:20  FaTeMeH
C:M
تـــــــــــــــــــــنهایی
بیا یک شب جاهایمان را عوض کنیم!
من معشوق میشوم تو عاشق من؛
خیانت میکنم تو ببخش سخته نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امشب میخواهیم قدم بزنیم اوبایارش من بایادش...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه جوری میشه فراموشش کرد ...
وقتی اسمش پسوورد گوشیته ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


کسی که "واقعا" دوستت داشته باشه؛
تو اوج اختلاف...نه میره...نه میزاره تو بری...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرد رویایی کسی که.... حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادیم

شب نزاره از بغلش جم بخوری بگه : اشتی نکردیما  ولی من بدون♥ تو ♥ خوابم نمیبره ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باز امشب هم بیدار...
بازم منو سیگار....
بازم در و دیوارو تنهائی با گیتار...
باز امشب هم بی حال...
باز امشب هم بی یار...
بگو اصلا تو منو یادت میاد؟...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلـــــم بـــرای "مـــــا" مـیــســــوزد

کـــــه "مـــــن و تــــــو"
خـیـلــی وقـــت اســت تـنـهــــایــش گـذاشــتــه ایــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


گاهی وقتا ویسکی کنارته.....

سیگارم جلوته....

ولی نه پیک میزنی....نه پک.....

فقط به تنهاییات نگا میکنی و لبخند میزنی....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرامـــش یعنــــی :هـر وقت قهـــر کــــردی....
مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره . . . <1393/01/24  17:58  FaTeMeH
C:M